www.alternativ-massa.se

 Jag är med och arrangerar dessa mässor 

Alternativmässa i Göteborg 

Lördag 3 September kl 10-18.

Söndag 4 September kl 10-17

Exercishuset vid Heden i Göteborg.