Alternativ-mässa Jul Lördag 37/11-21

www.alternativ-massa.se

 Jag är med och arrangerar dessa mässor 

Alternativmässa i Göteborg 

Lördag 27 november  2021 

kl 10-18.30

Exercishuset vid Heden i Göteborg.