KANALISERINGS KURS

 Kanaliserings kurs  kl 18.30-21.00

Kanaliseringskurs som visa hur du får en egen kontakt med ditt högre jag och dina vägledare och guider. I denna kurs övar du dig i att ge och ta emot vägledning som andevärlden och vårt högre jag ger oss. Vi lär hos hur vi kan utveckla vår förmåga att förstå deras sätt att kommunicera med oss.

Plats: Alströmergatan18. Kungsholmen. Stockholm

  Betalas på plats. Föranmälan till: susanne1121@gmail.com.

Plats. Regnbågens böccker och smycken. Haga nygata 11. Göteborg.


Datum kommer....

KANALISERINGSKURS

Kanaliseringskurs som visa hur du får en egen kontakt med ditt högre jag och dina vägledare och guider. I denna kurs övar du dig i att ge och ta emot vägledning som andevärlden och vårt högre jag ger oss. Vi lär hos hur vi kan utveckla vår förmåga att förstå deras sätt att kommunicera med dig.  400 kr. 

Föranmälan till: susanne1121@gmail.com.

 

 
 
 Datum kommer...
MEDIUMKURS-för nybörjar
Är du nyfiken på om du har några mediala förmågor och/ eller vill du prova på hur det kan fungera att få kontakt med de på andra sidan? Nyfiken på att se om du kan nå och har samma förmågor som det som du har sett ha seanser eller testa  hur man arbetar som medium. Vi går igenom olika grunder i ett mediums olika arbetstekniker. Meditation för att lättare nå kontakten med  vår egen medialitet-Vi prövar vår mediala förmåga och gör   olika typer av intuitiva övningar, t.ex.  psykometri mm.
Vi övar också på att nå kontakt med de på an dra sidan och  ”länkar”  till dem.
Pris 1100 kr .   ( föranm. 500kr).Bg 468-8230 inflow. Inkl kopendium 
 
 

KURSER UNDER PLANERING.....

 KANALISERINGSKURS KL 10-16

Kursen handlar om att lära sig att ta emot vägledning som andevärlden och vårt eget högre jag kan förmedla till oss och hur vi kan utveckl våran förmåga att förstå deras sätt att ge vägledning. Vi kommer öva på att öka kontakten med ditt högre jag. Kanalisering av guider, högre jag och ljusvarelser. Symboltolkning. Automtskrift mm
Pris 1000 kr. (F öranm. 600kr)KANALISERINGSKURS KL 18.30-21.30 Mini workshop
Kursen handlar om att lära sig att ta emot och ge vägledning som andevärlden och vårt eget högre jag ger oss. Lära oss hur vi kan utveckla våran förmåga att förstå deras sätt att kommunicera med oss. Vi kommer genom meditation öva på att öka kontakten med ditt högre jag. Kanalisering av guider, änglar och ljusvarelser mm.

Pris 400 kr. Betalas på plats.
Föranmäla susanne1121@gmail.com